Kielitaito

Äidinkieleni on ruotsi, mutta olen (ainakin muodollisesti 🙂 ) osoittanut erinomaista suomen kielen taitoa sekä ylioppilaskirjoitusten yhteydessä, että valtion kielikokeella. En toki väitä hallitsevani suomea täydellisesti, mutta olen tottunut toimimaan saumattomasti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä toimiessani 1991-2006 seurakuntapappina kaksikielisessä seurakunnassa (Kemiössä), että viimeisten kahdeksan vuoden aikana piispana kirkon eri hallintoelimissä. Olen myös usein ollut haastateltavana sekä ruotsin- että suomenkielisissä TV- ja radio-ohjelmissa. Vuonna 2016 ilmestynyt kirja Monta rakkautta oli ensimmäinen, jonka kirjoitin suomeksi.

Vieraista kielistä koen voivani vaivatta keskustella ja kirjoittaa englanniksi. Saksan kieltä ymmärrän hyvin sekä puhuttuna että kirjoitettuna. Saksan puhuminen sujuu myös tyydyttävästi. Porvoon hiippakuntaan kuuluu myös Saksalainen seurakunta, ja siellä säännöllisesti vieraillessani olen saanut hyödyllistä harjoittelua. Kirjoitin väitöskirjani ranskalaisen filosofin/teologin Paul Ricoeurin raamatuntulkinnasta, ja sen työn aikana opin ymmärtämään kirjoitettua ranskaa. Puhumisessa ja puhutun ranskan kielen ymmärtämisessä olisi sen sijaan paljon parannettavaa.

Jaa: